Uczymy wszystkie grupy wiekowe - od przedszkola po dorosłych:

  • przygotowujemy do testów i egzaminów,

  • śledzimy najnowsze trendy w nauczaniu i stale udoskonalamy nasz warsztat lektorski,

  • korzystamy z najnowocześniejszych rozwiązań elektronicznych 

Metody pracy

  • ograniczamy komunikację w języku polskim do minimum – nasi uczniowie szybko uczą się rozumieć polecenia po angielsku
  • dbamy o dynamikę lekcji – ruszamy się, proponujemy wiele zabaw i gier, śpiewamy
  • lubimy uczyć - uśmiech na twarzach uczniów jest dla nas największą nagrodą
  •  wymagamy, lecz unikamy przymusu – stawiamy na budowanie własnej motywacji do nauki

Stosujemy metodę bezpośrednią, nastawioną na opanowanie umiejętności podstawowej komunikacji. Stawiamy na stały bezpośredni kontakt nauczyciel-uczeń, wielość zabaw i gier polegających na dynamicznych interakcjach z lektorem lub dzieci między sobą – dzięki takiemu podejściu dzieci już od pierwszych lekcji uczą się komunikować po angielsku w podstawowym zakresie. Uczniowie dzięki zajęciom kojarzą angielski z przyjemnością i zabawą i – tak jak dzieci chowane w środowisku anglojęzycznym – spontanicznie reagują po angielsku na zadawane pytania lub wchodzą naturalnie w interakcje między sobą w języku angielskim. W pierwszych latach nauka pisania jest ograniczona do minimum. Wynika to z wieloletnich obserwacji podejścia do angielskiego w polskich szkołach – dzieci powszechnie znają angielskie słowa „tak jak się pisze”, znają regułki, lecz nawet po wielu latach są bezradne w kontakcie z żywym językiem. Takie tradycyjne podejście okazuje się nieskuteczne nawet w uczeniu wypowiedzi pisemnych – dzieci, które nie potrafią mówić po angielsku, nie będą też w tym języku poprawnie pisać. Nasza metoda nie jest oderwana od wyzwań szkolnych – wspiera skuteczne przygotowanie do testów i egzaminów szkolnych, w którym nacisk coraz częściej położony jest na rozumienie ze słuchu, język potoczny i czytanie ze zrozumieniem. Ogólnopolskie egzaminy i testy szkolne powszechnie idą w kierunku sprawdzania praktycznych aspektów znajomości języka – o te właśnie aspekty uzupełniamy edukację prowadzoną w szkole publicznej.