formularz zgłoszeniowy na kurs angielskiego

Zapraszamy do naszej szkoły! 

Prosimy wypełnić formularz aby zgłosić się na kurs w roku szkolnym 2017/18.

Zgłoszenie jest niezobowiązujące. Wszystkie zgłoszone osoby będą brane pod uwagę przy tworzeniu grup na aktualny rok szkolny.
Grupy tworzone są do 15 września.  
Zajęcia rozpoczynają się w połowie września. Dokładna data rozpoczęcia oraz dni i godziny zajęć będą ustalane we wrześniu.